Arseenpentoxide (als As)

Engelse naam:
Arsenic pentoxide
CAS-nummer:
1303-28-2
EG-nummer:
215-116-9

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,0028 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 april 2015

Algemene opmerkingen:
De publieke grenswaarde 0,0028 milligram per kubieke meter als TGG-8 uur geldt miv 01-04-2015 voor alle overige niet apart benoemde (en in de databank opgenomen) anorganische arseenverbindngen.

Historische grenswaarden Privaat

2007

Grenswaarde:
0,025 mg/m3 / TGG 8u
0,05 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Vervallen per:
1 april 2015


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
0,4 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018


Finland

Grenswaarde:
0,01 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Julkaisuja 2007:4