Arseenpentoxide (als As)

Engelse naam:
Arsenic pentoxide
CAS-nummer:
1303-28-2
EG-nummer:
215-116-9
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,0028 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 april 2015
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
De publieke grenswaarde 0,0028 milligram per kubieke meter als TGG-8 uur geldt miv 01-04-2015 voor alle overige niet apart benoemde (en in de databank opgenomen) anorganische arseenverbindngen.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Finland

Grenswaarde:
0,01 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,4 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018