Arseen en verbindingen

Engelse naam:
Arsenic
CAS-nummer:
7440-38-2
EG-nummer:
231-148-6
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,28 µg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
13 december 2022
Officiële publicatie:
Streefwaarde:
0,28 µg/m3 (TGG - 8u)

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:

REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 4 µg/m3 (inhaleerbare fractie)

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,01 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Finland

Grenswaarde:
0,01 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,01 mg/m3 totaal stof (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018