Werk in uitvoering. De databank Grenswaarden is overgezet naar een nieuw systeem. De databank werkt nog niet zoals dat zou moeten. Dit is bij de SER bekend. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen.

Antimoon en verbindingen (als Sb)

Engelse naam:
Antimony and compounds
CAS-nummer:
7440-36-0
EG-nummer:
231-146-5

Nederlandse grenswaarde Publiek

Voor deze stof is nog geen wettelijke grenswaarde vastgesteld.