Antimoon en verbindingen (als Sb)

Engelse naam:
Antimony and compounds
CAS-nummer:
7440-36-0
EG-nummer:
231-146-5
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:
Opmerkingen:
Het antimoontrioxide is ‘verdacht kankerverwekkend voor de mens’ (categorie 2). Voor het antimoon zelf en de overige antimoonverbindingen zijn de gegevens niet voldoende om de kankerverwekkende eigenschappen te kunnen evalueren (categorie 3).

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
  • American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 0,263 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Finland

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,25 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018