Antimoon en verbindingen (als Sb)

Engelse naam:
Antimony and compounds
CAS-nummer:
7440-36-0
EG-nummer:
231-146-5

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007


REACH verordening Privaat

Long-term exposure = 0,263 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Zweden

Grenswaarde:
0,25 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2011
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Zwitserland

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Oostenrijk

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
5 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2011 - GVK 2011


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)


Denemarken

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, BEK nr 655 af 31/05/2018


Frankrijk

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 1984
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984: okt. 2016


Finland

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 1972
Onderbouwing:
HTP-ARVOT 2018