Aniline

Engelse naam:
Aniline
CAS-nummer:
62-53-3
EG-nummer:
200-539-3
Synoniemen:
Aminobenzeen, Benzeenamine, Fenylamine
CMR, S:
Allergische reactie van de huid (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
7,74 mg/m3 (TGG - 8u)
19,35 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
7,74 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 8u)
19,35 mg/m3 (TGG - 15min)
5 ppm (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 7,7 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 15,4 mg/m3 inhalation acute effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
4 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
7,7 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 15min)
15,4 mg/m3 (TGG - 15min)
4 ppm (TGG - 15min)
7,7 ppm (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900

Finland

Grenswaarde:
1,9 mg/m3 (TGG - 8u)
0,5 ppm (TGG - 8u)
3,9 mg/m3 (TGG - 15min)
1 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2020

Frankrijk

Grenswaarde:
7,74 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 8u)
19,35 mg/m3 (TGG - 15min)
5 ppm (TGG - 15min)

Noorwegen

Grenswaarde:
4 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2021-06-28-2248 - Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Oostenrijk

Grenswaarde:
7,7 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 8u)
19,4 mg/m3 (TGG - 15min)
5 ppm (TGG - 15min)

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005

Zweden

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 15min)
8 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
8 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
16 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuVaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz