Aniline

Engelse naam:
Aniline
CAS-nummer:
62-53-3
EG-nummer:
200-539-3
Synoniemen:
Aminobenzeen, Benzeenamine, Fenylamine

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Onderbouwing:
  • RA 2/89

Opmerkingen:
De grenswaarde is per 01-01-2007 vervallen.

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,94 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 15min)
3,87 mg/m3 (TGG - 15min)
Onderbouwing:
  • SCOEL/SUM/153

Opmerkingen:
Advieswaarden.
IOEL:
7,74 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 8u)
19,35 mg/m3 (TGG - 15min)
5 ppm (TGG - 15min)
Onderbouwing:
  • SCOEL/SUM/153


REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 7,7 mg/m3 inhalation systemic effects
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 8u)

Duitsland

Grenswaarde:
4 ppm (TGG - 15min)
7,7 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 8u)
15,4 mg/m3 (TGG - 15min)
2 ppm (TGG - 8u)
7,7 ppm (TGG - 8u)

Duitsland

Grenswaarde:
4 ppm (TGG - 15min)
7,7 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 8u)
15,4 mg/m3 (TGG - 15min)
2 ppm (TGG - 8u)
7,7 ppm (TGG - 8u)

Finland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
7,7 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
15 mg/m3 (TGG - 15min)

Frankrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
10 mg/m3 (TGG - 8u)

Noorwegen

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 8u)

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
40 mg/m3 (TGG - 15min)

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 8u)

Zweden

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 15min)
8 mg/m3 (TGG - 15min)

Zwitserland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
16 mg/m3 (TGG - 15min)