Acrylzuur

Engelse naam:
Acryllic acid
CAS-nummer:
79-10-7
EG-nummer:
201-177-9
Synoniemen:
2-propeenzuur
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
29 mg/m3 (TGG - 8u)
59 mg/m3 (TGG - 1min)
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 30 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 30 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
5,9 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 8u)
11,8 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
30 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
30 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
6 mg/m3 (TGG - 8u)
15 ppm (TGG - 15min)
45 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
6 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
30 mg/m3 (TGG - 15min)
20 ppm (TGG - 1min)
59 mg/m3 (TGG - 1min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
29 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
59 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Zweden

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 15min)
59 mg/m3 (TGG - 15min)
10 ppm (TGG - 8u)
29 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
6 mg/m3 (TGG - 8u)
15 ppm (TGG - 15min)
45 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018