5-Nitroacenafteen

Engelse naam:
5-nitroacenaphthene
CAS-nummer:
602-87-9
EG-nummer:
210-025-0
Synoniemen:
1,2-dihydro-5-nitroacenaftyleen
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,015 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2017
Officiële publicatie: