5-Methylhexaan-2-on

Engelse naam:
5-methylhexan-2-one
CAS-nummer:
110-12-3
EG-nummer:
203-737-8
Synoniemen:
5-methyl-2-hexanon
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
233 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
20 ppm (TGG - 8u)
95 mg/m3 (TGG - 8u)

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 100,25 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 196,3 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
95 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
95 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Duitsland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
47 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
94 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Finland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
95 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
95 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
475 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
95 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
250 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
95 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
95 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
475 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
95 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
250 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
94 mg/m3 (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
188 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018