4,4’-Methyleen-dianiline

Engelse naam:
4,4'-methylenedianiline
CAS-nummer:
101-77-9
EG-nummer:
202-974-4
Synoniemen:
4,4'-diaminodifenylmethaan
MDA
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Allergische reactie van de huid (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
9 µg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2011
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
Onderbouwing:
  • GR 2015/28

Opmerkingen:
De commissie concludeert dat 4,4-methyleendianiline een carcinogene stof is met een stochastisch genotoxisch werkingsmechanisme. Gebaseerd op dierexperimentele gegevens schat de commissie de extra kans op kanker voor 4,4-methyleendianilne op: - 4 x 10-5

Europese grenswaarde Privaat

BOEL:
0,08 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja

Officiële publicatie:

BOEL/IOEL:
1 µg per 100 ml bloed Biologische grenswaarde
H-Notatie:
Ja

Opmerkingen:
Geen grenswaarde afgeleid, omdat de stof een genotoxisch carcinogeen is zonder veilige drempelwaarde. Een biologische guidance value (BGV) van 1 ug/L urine is afgeleid.

REACH verordening Privaat

DMEL:
Long-term exposure = 0,015 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,8 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
0,7 mg/m3 (TGG - 8u)
5,6 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 910, GMBl 03-2019

Finland

Grenswaarde:
0,01 ppm (TGG - 8u)
0,08 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,8 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,4 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,01 ppm (TGG - 8u)
0,08 mg/m3 (TGG - 8u)
50 μmol total MDA/mol creatinine in urine Biologische grenswaarde
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,01 ppm (TGG - 8u)
0,08 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,01 ppm (TGG - 8u)
0,08 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018