4,4'-Isopropylidenediphenol

Engelse naam:
4,4'-Isopropylidenediphenol
CAS-nummer:
80-05-7
EG-nummer:
201-245-8
Synoniemen:
Bisphenol A
CMR, S:
Schadelijk voor de voortplanting (R), Allergische reactie van de luchtwegen (S)
Uitgebreide classificatie:
Opmerkingen:
Bisfenol A is geclassificeerd als schadelijk voor de vruchtbaarheid (gevarencategorie 1B). Daarnaast kan blootstelling aan bisfenol A leiden tot schade aan de ogen, allergische huidreacties en irritatie van de luchtwegen.

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
18 december 2011
Opmerkingen:
De op een SCOEL-advies gebaseerde waarde van 10 mg/m³ wordt m.i.v. 1 maart 2017 verlaagd naar 2 mg/m³. Met dit besluit loopt de minister van SZW vooruit op acceptatie door de Europese Commissie van een voorstel van de SCOEL voor een waarde van 2 mg/m³.

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
7 µg/l Biologische grenswaarde

Officiële publicatie:

IOEL:
10 mg/m3 (TGG - 8u)

Officiële publicatie:

Opmerkingen:
De stof is in 2013 opnieuw aan de orde gesteld en het SCOEL stelt in zijn nieuwe conceptstandpunt een lagere waarde voor dan de waarde die in 2004 is vastgesteld.

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 2 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 2 mg/m3 inhalation systemic effects
(TGG - 15min) = 2 mg/m3 inhalation local effects
(TGG - 15min) = 2 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)

Duitsland

Grenswaarde:
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Finland

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Julkaisuja 2018:1

Frankrijk

Grenswaarde:
10 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Noorwegen

Grenswaarde:
10 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009 en 2016