4,4'-Isopropylidenediphenol

Engelse naam:
4,4'-Isopropylidenediphenol
CAS-nummer:
80-05-7
EG-nummer:
201-245-8
Synoniemen:
Bisphenol A
Classificatie (CMR, S):
Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht), Sensibiliserend-inhalatie

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
2 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
18 december 2011

Algemene opmerkingen:
De op een SCOEL-advies gebaseerde waarde van 10 mg/m³ wordt m.i.v. 1 maart 2017 verlaagd naar 2 mg/m³. Met dit besluit loopt de minister van SZW vooruit op acceptatie door de Europese Commissie van een voorstel van de SCOEL voor een waarde van 2 mg/m³. V

Historische grenswaarden Privaat

1998

Grenswaarde:
5 mg/m3 respirabele fractie / TGG 8u
10 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 april 1998
Vervallen per:
1 maart 2017


REACH verordening Privaat

Long-term exposure = 2 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 2 mg/m3 inhalation systemic effects
TGG 15min = 2 mg/m3 inhalation local effects
TGG 15min = 2 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Frankrijk

Grenswaarde:
10 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 juli 2012
Onderbouwing:


Finland

Grenswaarde:
2 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
18 december 2011
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Zweden

Grenswaarde:
2 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
18 december 2011
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Noorwegen

Grenswaarde:
10 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
15 december 2011
Onderbouwing:
Regulations concerning action and limit values FOR-2011-12-06-1358


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
2 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 december 2011
Onderbouwing:
EH40/2005


Denemarken

Grenswaarde:
2 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
31 mei 2011
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; graensevaerdiliste bekendtgørelse (Executive order) 507, 2018


Oostenrijk

Grenswaarde:
5 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
5 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018


Duitsland

Grenswaarde:
5 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
5 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2006
Onderbouwing:
dfg-2018 report 54


Duitsland

Grenswaarde:
5 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
5 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2006
Onderbouwing:
TRGS 900-2018