4-Methyl-2-pentanon

Engelse naam:
4-methylpentan-2-one
CAS-nummer:
108-10-1
EG-nummer:
203-550-1
Synoniemen:
4-methylpentaan-2-on
Methylisobutylketon
MIBK
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
104 mg/m3 (TGG - 8u)
208 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2008
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
20 ppm (TGG - 8u)
83 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
208 mg/m3 (TGG - 15min)

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 83 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 208 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 83 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 208 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
83 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
83 mg/m3 (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
166 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
80 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
210 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
83 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
208 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
83 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
208 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
83 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
208 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
208 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
416 mg/m3 (TGG - 15min)
20 μmol 4-methylpentan-2-one/L in urine Biologische grenswaarde
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
83 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
200 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
82 mg/m3 (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
164 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018