4-Chloor-ortho-fenyleendiamine

Engelse naam:
4-Chloro-ortho-phenylenediamine
CAS-nummer:
95-83-0
EG-nummer:
202-456-8
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,2 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
Analytisch is bepaling mogelijk (WGMM 0).