2-Butyne-1,4-diol

Engelse naam:
Butynediol
CAS-nummer:
110-65-6
EG-nummer:
203-788-6
Synoniemen:
1,4-Butyndiol
CMR, S:
Allergische reactie van de luchtwegen (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 maart 2011
Onderbouwing:
  • SCOEL/SUM/159

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 0,5 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 1,25 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Duitsland

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,36 mg/m3 (TGG - 8u)
0,1 ppm (TGG - 15min)
0,36 mg/m3 (TGG - 15min)
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,1 ppm (TGG - 15min)

Duitsland

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,36 mg/m3 (TGG - 8u)
0,1 ppm (TGG - 15min)
0,36 mg/m3 (TGG - 15min)
0,1 ppm (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, 2020

Finland

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Nederland

Grenswaarde:

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,36 mg/m3 (TGG - 8u)
0,1 ppm (TGG - 15min)
0,36 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018