2-Nitropropaan

Engelse naam:
2-Nitropropane
CAS-nummer:
79-46-9
EG-nummer:
201-209-1
Classificatie (CMR, S):
Carcinogeen (kankerverwekkend)

Europese grenswaarden Privaat

IOEL

Grenswaarde:
Onderbouwing:


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Zweden

Grenswaarde:
2 ppm / TGG 8u
7 mg/m3 / TGG 8u
6 ppm / TGG 15min
20 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2018
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Noorwegen

Grenswaarde:
10 ppm / TGG 8u
35 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. FOR-2011-12-06-1358


Zwitserland

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
18 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Oostenrijk

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
18 mg/m3 / TGG 8u
20 ppm / TGG 15min
72 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
19 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)


Finland

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
18 mg/m3 / TGG 8u
40 ppm / TGG 15min
150 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 1987
Onderbouwing:
HTP-ARVOT 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
5 ppm / TGG 8u
18 mg/m3 / TGG 8u