2-Methylaziridine

Engelse naam:
2-methylaziridine
CAS-nummer:
75-55-8
EG-nummer:
200-878-7
Synoniemen:
2-Methylaziridine
propyleneimine, propyleenimine
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,0006 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Officiële publicatie:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Finland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 15min)
4,7 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Noorwegen

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Zwitserland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018