2-Fenylpropeen

Engelse naam:
2-phenylpropene
CAS-nummer:
98-83-9
EG-nummer:
202-705-0
Synoniemen:
alfa-Methylstyreen
Methyl styrene, alfa

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
20 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 246 mg/m3 inhalation systemic effects
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
246 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
250 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
500 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Duitsland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
250 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
500 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
250 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
490 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
123 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
492 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
240 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
246 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
492 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
246 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
491 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
98 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
492 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
250 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
500 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018