2-Methoxyethanol

Engelse naam:
ethyleenglycolmono-methylether
CAS-nummer:
109-86-4
EG-nummer:
203-713-7
Synoniemen:
EGME
ethyleenglycolmono-methylether
methylglycol
ethylene glycol monomethyl ether
CMR, S:
Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:
Opmerkingen:
Inademing van ethyleenglycol monomethylether (EGME) en ethyleenglycol monomethylether acetaat (EGMEA) door zwangere vrouwen kan schade veroorzaken aan het ongeboren kind. Wanneer de concentratie EGME in de lucht op de werkplek lager blijft dan 0,5 mg/m3 (0,16 ppm), gemiddeld over een achturige werkdag, treden geen gezondheidsklachten op. Voor EGMEA is dat 0,8 mg/m3 (0,16 ppm).

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
18 december 2011
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
1 ppm (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 0,31 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3,2 mg/m3 (TGG - 8u)
8 ppm (TGG - 15min)
25,6 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,6 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3,2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3,1 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3,2 mg/m3 (TGG - 8u)
8 ppm (TGG - 15min)
25,6 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018