1,6-Hexanolactam - damp

Engelse naam:
E-caprolactam
CAS-nummer:
105-60-2
EG-nummer:
203-313-2
Synoniemen:
Epsilon-caprolactam
azepaan-2-on
caprolactam
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
20 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
  • RA 4/84
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
Waarde voor damp is 20 mg/m3, de waarde voor stof is 1 mg/m3. Zie ook 1,6-Hexanolactam - stof.

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
10 mg/m3 (TGG - 8u)
40 mg/m3 (TGG - 15min)
Onderbouwing:

Opmerkingen:
Zie ook 1,6-Hexanolactam - stof.

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 5 mg/m3 inhalation local effects
(TGG - 15min) = 10 mg/m3 inhalation local effects
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
10 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 8u)

Duitsland

Grenswaarde:
5 mg/m3 (TGG - 8u)
10 mg/m3 (TGG - 15min)

Duitsland

Grenswaarde:
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
10 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)

Finland

Grenswaarde:
10 mg/m3 (TGG - 8u)
40 mg/m3 (TGG - 15min)

Frankrijk

Grenswaarde:
10 mg/m3 (TGG - 8u)
40 mg/m3 (TGG - 15min)

Noorwegen

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
40 mg/m3 (TGG - 8u)

Oostenrijk

Grenswaarde:
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
40 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
10 mg/m3 (TGG - 8u)
20 mg/m3 (TGG - 15min)

Zweden

Grenswaarde:
5 mg/m3 (TGG - 8u)
40 mg/m3 (TGG - 15min)

Zwitserland

Grenswaarde:
5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)