1,4-Dichloorbenzeen

Engelse naam:
Dichlorobenzene, p
CAS-nummer:
106-46-7
EG-nummer:
203-400-5
Synoniemen:
p-dichloorbenzeen

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
12 mg/m3 / TGG 8u
60 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
H-Notatie:
Ja

Grenswaarden:
12 mg/m3 / TGG 8u
60 mg/m3 / TGG 15min
H-Notatie:
Ja


REACH verordening Privaat

TGG 8u = 46,1 mg/m3 inhalation local effects


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Duitsland

Grenswaarde:
2 ppm / TGG 8u
12 mg/m3 / TGG 8u
4 ppm / TGG 15min
24 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 mei 2018
Onderbouwing:
TRGS 900


Finland

Grenswaarde:
2 ppm / TGG 8u
12 mg/m3 / TGG 8u
10 ppm / TGG 15min
60 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2018
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Zweden

Grenswaarde:
2 ppm / TGG 8u
12 mg/m3 / TGG 8u
10 ppm / TGG 15min
60 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2018
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Noorwegen

Grenswaarde:
20 ppm / TGG 8u
122 mg/m3 / TGG 8u
50 ppm / TGG 15min
306 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2012
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave november 2018; Arbeidstilsyne


Zwitserland

Grenswaarde:
20 ppm / TGG 8u
122 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
2 ppm / TGG 8u
12 mg/m3 / TGG 8u
10 ppm / TGG 15min
60 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Oostenrijk

Grenswaarde:
20 ppm / TGG 8u
122 mg/m3 / TGG 8u
50 ppm / TGG 15min
306 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2007 - GKV 2007


Denemarken

Grenswaarde:
2 ppm / TGG 8u
12 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018


Frankrijk

Grenswaarde:
0,75 ppm / TGG 8u
4,5 mg/m3 / TGG 8u
50 ppm / TGG 15min
306 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2004
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; okt.2016