1,3-Butadieen

Engelse naam:
1,3-Butadiene
CAS-nummer:
106-99-0
EG-nummer:
203-450-8
Synoniemen:
Buta-1,3-dieen
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Verandering in erfelijke eigenschappen (M)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 april 2015
Officiële publicatie:
Streefwaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)

Europese grenswaarde Privaat

BOEL:
2,2 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 8u)
Onderbouwing:


IOEL:

REACH verordening Privaat

DMEL:
Long-term exposure = 2,21 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
22 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Finland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Noorwegen

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
11 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
44 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
22 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
10 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
11 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018