1,3,5-Trimethylbenzeen

Engelse naam:
1,3,5-Trimethyl benzene
CAS-nummer:
108-67-8
EG-nummer:
203-604-4
Synoniemen:
mesityleen

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)
Onderbouwing:
  • SCOEL/SUM/34

Opmerkingen:
De grenswaarden zijn per 1-1-2007 vervallen.

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 100 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 100 mg/m3 inhalation systemic effects
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)

Duitsland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)

Finland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)

Frankrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
250 mg/m3 (TGG - 15min)

Nederland

Grenswaarde:
100 mg/m3 (TGG - 8u)
200 mg/m3 (TGG - 15min)

Noorwegen

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)

Oostenrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)
30 ppm (TGG - 15min)
150 mg/m3 (TGG - 15min)

Zweden

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
120 mg/m3 (TGG - 8u)
35 ppm (TGG - 15min)
170 mg/m3 (TGG - 15min)