1,2-Epoxypropaan

Engelse naam:
Propylene oxide
CAS-nummer:
75-56-9
EG-nummer:
200-879-2
Synoniemen:
Propyleenoxide, Methyloxiraan
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Verandering in erfelijke eigenschappen (M)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1 ppm (TGG - 8u)
2,4 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
17 januari 2020
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
Advieswaarden

REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 2,4 mg/m3 inhalation local effects
(TGG - 15min) = 170 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
12 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,4 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
9,6 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,4 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
50 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2,5 ppm (TGG - 8u)
6 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
24 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
12 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
2,4 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
12,5 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2,5 ppm (TGG - 8u)
6 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018