1,2,4-Trimethylbenzeen

Engelse naam:
1,2,4-Trimethylbenzene
CAS-nummer:
95-63-6
EG-nummer:
202-436-9
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
100 mg/m3 (TGG - 8u)
200 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
TGG-15minuten is gebaseerd op SZW normering piekblootstelling.

REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 100 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 100 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 100 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 100 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
200 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
250 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)
30 ppm (TGG - 15min)
150 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
125 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)
35 ppm (TGG - 15min)
170 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
200 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018