1,2,3-Trichloor-propaan

Engelse naam:
1,2,3-Trichloropropane
CAS-nummer:
96-18-4
EG-nummer:
202-486-1
Synoniemen:
1,2,3-trichloorpropaan
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1,08 µg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2011
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Streefwaarde:
1,08 µg/m3 (TGG - 8u)

Europese grenswaarde Privaat

BOEL/IOEL:
H-Notatie:
Ja

Opmerkingen:
Geen advieswaarden vastgesteld.

REACH verordening Privaat

DMEL:
Long-term exposure = 0,007964 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 6,2 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
De long-term waarde betreft een DMEL waarde, de acute-waarde betreft een DNEL.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,6 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Finland

Grenswaarde:
3 ppm (TGG - 8u)
18 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Noorwegen

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
60 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
300 mg/m3 (TGG - 8u)
250 ppm (TGG - 30min)
1500 mg/m3 (TGG - 30min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018