1,1-Dichloorethaan

Engelse naam:
1,1-Dichloro ethane
CAS-nummer:
75-34-3
EG-nummer:
200-863-5
Synoniemen:
ethylideendichloride

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
400 mg/m3 / TGG 8u
800 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2008


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
412 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
31 mei 2018
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018


Zweden

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
412 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2018
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Zwitserland

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
400 mg/m3 / TGG 8u
200 ppm / TGG 15min
800 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2018
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Oostenrijk

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
400 mg/m3 / TGG 8u
400 ppm / TGG 15min
1600 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2011
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011


Frankrijk

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
412 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 juni 2011
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; okt 2006


Noorwegen

Grenswaarde:
50 ppm / TGG 8u
200 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave november 2009; Arbeidstilsyne


Duitsland

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
410 mg/m3 / TGG 8u
200 ppm / TGG 15min
810 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 mei 2009
Onderbouwing:
TRGS 900


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Finland

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
410 mg/m3 / TGG 8u
250 ppm / TGG 15min
1000 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1