1-Methylbutylacetaat

Engelse naam:
1- Methylbutyl acetate; sec-Amylacetate
CAS-nummer:
620-11-1
EG-nummer:
210-946-8
Synoniemen:
sec-Pentylacetaat; sec-Amylacetaat

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
530 mg/m3 / TGG 15min
100 ppm / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007