1-Methoxy-2-propanol

Engelse naam:
1-methoxypropan-2-ol
CAS-nummer:
107-98-2
EG-nummer:
203-539-1
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
375 mg/m3 (TGG - 8u)
563 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 1996
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:
Opmerkingen:
2005: zowel voor het TGG-8u als het TGG-15minuten is een gevalideerde meetmethode beschikbaar: zowel BIA 7840 als OSHA 99 (WGMM 4).

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
375 mg/m3 (TGG - 8u)
563 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 369 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 553,5 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
185 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
370 mg/m3 (TGG - 8u)
200 ppm (TGG - 15min)
740 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
370 mg/m3 (TGG - 8u)
150 ppm (TGG - 15min)
560 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
188 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
375 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
180 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
187 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
187 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
375 mg/m3 (TGG - 8u)
150 ppm (TGG - 15min)
560 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
190 mg/m3 (TGG - 8u)
75 ppm (TGG - 15min)
300 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
360 mg/m3 (TGG - 8u)
200 ppm (TGG - 15min)
720 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018