1-Broompropaan

Engelse naam:
1-Bromopropane
CAS-nummer:
106-94-5
EG-nummer:
203-445-0
Synoniemen:
n-Propylbromide
1-propylbromide
CMR, S:
Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:

REACH verordening Privaat

DMEL:
Long-term exposure = 0,029 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Finland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
50 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
250 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2020