Zoek een grenswaarde

In de Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek kunt u opzoeken welke grenswaarde er is vastgesteld. Gebruik hiervoor het zoekveld.

Werk in uitvoering

De databank Grenswaarden is overgezet naar een nieuw systeem. De databank werkt nog niet zoals dat zou moeten. Dit is bij de SER bekend. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen.

Disclaimer

De databank Grenswaarden is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De SER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten en/of onvolledigheden.