Zicht op

‘Diversiteit en inclusiviteit, hét thema van deze eeuw’

Mourad El Moussati zet zich met zijn bedrijf Diverswerken.nl in voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Door organisaties te helpen om meer divers en inclusief te worden. Welke adviezen heeft hij bij het ontwikkelen van kansengelijkheid?

Tekst: Peer van den Bouwhuijsen | Leestijd: 3 minuten

Aan het woord:

Mourad El Moussati
Mourad El Moussati, diverswerken.nl

In 2015 zocht Mourad El Moussati een afstudeerstage tijdens zijn studie Bedrijfskunde. Na ruim vijftien sollicitatiebrieven zonder succes, besloot hij het over een andere boeg te gooien. Hij maakte een videosollicitatie en toen was het snel raak. Hij kreeg in no time vijf uitnodigingen voor een gesprek. Zijn ervaring leidde tot het idee om Sollicitatiemarkt.nl op te zetten. Een bedrijf dat werkzoekenden ondersteunt bij het solliciteren via video en zo kansengelijkheid stimuleert. Sinds 2018 begeleidt en adviseert El Moussati organisaties daarnaast op de thema’s diversiteit en inclusiviteit. Hij helpt bestaande vooroordelen bespreekbaar te maken en gelijke behandeling van medewerkers te verankeren in de organisatie. Sinds augustus 2023 doet hij dit onder de noemer Diverswerken.nl.

Mourad El Moussati doceert aan de Hogeschool Rotterdam
Mourad El Moussati doceert aan de Hogeschool Rotterdam | Foto: Floor Besuijen

Gelijke kansen via video

“Videosolliciteren draagt bij aan gelijke kansen”, stelt El Moussati. “Je kunt laten zien wie je echt bent dankzij twee extra kanalen: beeld en geluid. Dat biedt mogelijkheden om vooroordelen weg te nemen. Die zijn er namelijk nog geregeld, bijvoorbeeld dat iemand met een buitenlandse naam en achtergrond vast niet goed Nederlands zal spreken. Ook kun je je onderscheiden van andere sollicitanten, omdat een video opvalt tussen alle ‘gewone’ geschreven sollicitaties.”

Focus op inclusie

El Moussati ziet dat steeds meer bedrijven zich richten op diversiteit en inclusie. “Naast duurzaamheid is dit écht het thema van deze eeuw. Gelukkig ligt de focus steeds vaker op inclusie en niet alleen op diversiteit. Diversiteit richt zich op het verschil: hoe verschillend zijn we? Inclusiviteit gaat over hoe we met dat verschil omgaan. Je kunt als organisatie wel een diverse groep werknemers hebben, maar hoe zorg je ervoor dat zij zich allemaal thuis voelen?”

Succesvolle aanpak

Wat werkt in de praktijk wel en wat niet? Om diversiteit en inclusiviteit succesvol te verankeren in de organisatie past El Moussati vijf stappen toe:

1. Afbakenen

Op welke gebieden wil je zorgen voor diversiteit en inclusiviteit? Overal of maak je hierin een keuze?

2. Duiden

Maak concreet waar diversiteit en inclusiviteit over gaat. Een uitgeverij had bijvoorbeeld als ambitie dat de schoolboeken inclusief moesten worden. Vervolgens is deze ambitie met elkaar uitgewerkt: welke woorden en welke illustraties willen we gebruiken?

3. Meten

Breng duidelijk in beeld: hoe divers is de organisatie op dit moment? Daarvoor kun je bijvoorbeeld een medewerkersbelevingsonderzoek uitvoeren, inclusief stellingen over diversiteit en inclusiviteit

‘Zoek niet elke keer hetzelfde poppetje’

4. Ambitie bepalen

Bepaal hoe divers en inclusief je wilt zijn. Dit kan in de vorm van inspanningsafspraken (welke activiteiten voer je uit?) of resultaatafspraken (welke concrete doelen stel je?).

5. Actieplan

Leg alles vast in een plan waarin staat welke afdeling wat doet, en de benodigde tijd- en kosteninvesteringen. Bepaal ook wanneer het project wel of niet geslaagd is.

Divers werven… hoe doe je dat?

De voorbereiding van het wervingsproces kan het verschil maken, legt El Moussati uit. “In die fase bepaal je het profiel van de functie. Vaak zijn organisaties op zoek naar het schaap met vijf poten, maar dat is niet realistisch. Houd de lijst met eisen behapbaar. Een veelgelezen eis is een ‘communicatief vaardige’ kandidaat. Maar wat betekent dat precies? Daarnaast vragen bedrijven voor een afdeling vaak mensen met hetzelfde profiel. Maar als je al zes mensen met een HRM-achtergrond hebt, voegt iemand met een ander profiel wellicht meer toe. Zoek niet steeds hetzelfde poppetje.”

Solliciteren met zelfvertrouwen

Aan de Hogeschool Rotterdam doceert El Moussati het vak ‘Succes na(ast) je studie!’, dat studenten helpt met meer kennis en zelfvertrouwen de arbeidsmarkt te betreden. “Ze leren bijvoorbeeld beter onderhandelen. Om niet in een onderdanige rol te kruipen, maar zelf ook vragen te stellen en te merken dat dit gewaardeerd wordt. Ook bezoeken ze verplicht een netwerkbijeenkomst, waarbij ze leren hoe je in zo’n situatie een praatje aanknoopt.”

Geen losse projectjes

Waar bedrijven volgens El Moussati de komende jaren vooral aandacht aan moeten geven? “Ga eerst na wat je écht wilt bereiken op de werkvloer, en stop met het opvoeren van allerlei goedbedoelde losse projectjes. Neem die doelen op in je beleidsplan en laat zo zien wat je belangrijk vindt. Je bent niet verplicht om iets met diversiteit en inclusie te doen. Maar als je het doet, doe het dan wel serieus.”


Dit artikel verscheen ook in het papieren nummer van Zicht op diversiteit en inclusie.

Abonneer nu gratis


Divers werven en selecteren

Meer weten over hoe je zorgt voor een inclusieve wervings- en selectieprocedure? Waar je divers talent vindt en – nog belangrijker – hoe je zorgt dat ze voor jouw organisatie kiezen? Deze vragen (en meer) beantwoordt het Charterdocument ‘Divers Werven en Selecteren’ van de SER.

Zicht op... magazine SER
Roltrap met mensen