Jaaroverzicht SER topvrouwen en SER Diversiteitsportaal: hoogtepunten van 2022

Met de lancering van het SER Diversiteitsportaal en de vernieuwing van de SER Topvrouwen database belooft 2023 een jaar vol mooie ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie te worden. Maar voordat we het nieuwe jaar induiken, blikken we eerst terug op een aantal highlights uit het afgelopen jaar.

Terugblik op 2022

Het jaar 2022 werd ingeluid met de wet voor een evenwichtiger man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. Mariëtte Hamer, toenmalig SER-voorzitter, schoof op 4 januari 2022 aan bij De Nieuws BV - om de nieuwe wet en het belang daarvan toe te lichten. Tijdens het interview vertelde Mariëtte meer over de faciliterende rol van de SER daarbij: “We gaan bedrijven helpen en stimuleren om dit te doen. Ook hebben we een grote talentenbank met daarin board-ready-kandidaten waaruit bedrijven kunnen putten. Daarnaast gaan we bijhouden en transparant maken wat bedrijven de komende jaren gaan doen.”

Ondersteunen bedrijven bij D&I-opgave

Het SER D&I-jaar 2022 stond dan ook in het teken van het ondersteunen van bedrijven bij hun informatiebehoefte over deze nieuwe wet en het aanreiken van good practices voor het realiseren van een evenwichtiger man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. En voor het bevorderen van diversiteit en inclusie in de gehele organisatie. Hiervoor heeft de SER dan ook het afgelopen jaar - in samenwerking met VNO-NCW, bedrijven en andere belanghebbenden - een digitaal diversiteitsportaal ontwikkeld voor jaarlijkse rapportage en monitoring en onderlinge uitwisseling van kennis door bedrijven.

In gesprek met topvrouwen, bedrijven en executive searchbureaus

Daarnaast konden we in 2022 weer ‘fysieke’ bijeenkomsten organiseren om met topvrouwen, bedrijven en executive searchbureaus in gesprek te gaan. Zo vonden op 13 juni en 2 november 2022 de speeddates als vanouds weer plaats bij de SER. En ging rva-voorzitter SER Topvrouwen, Marguerite Soeteman-Reijnen, voor Diversity Day persoonlijk langs bij bedrijven om van gedachten te wisselen over het belang van D&I-organisatiebeleid. Verder vond een expertmeeting plaats met de Alliantie Culturele Diversiteit over onder andere het meetbaar maken van culturele diversiteit en andere diversiteitsdimensies binnen een organisatie.


Daarnaast markeerde 2022 de start van sectorale dialoogbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gingen we in gesprek gingen met bedrijven uit sectoren waar nog sprake is van een ondervertegenwoordiging van vrouwen, in de top en managementlagen daaronder. Vertegenwoordigers van deze sectoren deelden ervaringen met het werken aan een evenwichtigere man-vrouwverhouding in de (sub)top en het opstellen van de bijbehorende streefcijfers en plannen van aanpak. Het eerste samenkomen met de bouw- en ICT-sector, leverde zeer waardevolle gesprekken en key takeaways op.

Webinars voor uitwisseling van good practices

Ook hebben we gedurende dit jaar meerdere webinars georganiseerd om bedrijven te inspireren en faciliteren met good practices op D&I-gebied. Zo vond op internationale vrouwendag – 8 maart – het webinar ‘Diversiteit in de Top – Naar een succesvolle aanpak’ plaats. Daarbij kwam aan bod welke stappen bedrijven kunnen maken om een evenwichtiger (sub)top te realiseren. Onder duovoorzitterschap van Nadia Moussaid en Mariëtte Hamer, werden gesprekken gevoerd en ervaringen uitgewisseld met minister van OCW, Robbert Dijkgraaf, CEO’s uit het bedrijfsleven, bestuurders uit het maatschappelijk middenveld, rolmodellen en diverse experts. In navolging van dit online event, volgden ook de webinars ‘Veilige werkcultuur als voorwaarde voor een duurzame evenwichtige bedrijfstop' en ‘Van doorstroom naar behoud toptalent: interventies voor meer vrouwen in de (sub)top van bedrijven’.

Diversiteit in de top event 2022

SER Topvrouwen United: Celebrate Diversity, Embrace Inclusion

Verder was er dit jaar aandacht voor het versterken van de community van topvrouwen uit de SER Topvrouwen database en de impact die topvrouwen zelf vanuit inclusief leiderschap kunnen maken. Na een langdurige COVID-periode konden topvrouwen elkaar weer eens face-to-face ontmoeten. Het thema van deze editie in het AFAS Theater in Leusden: 'Celebrate Diversity, Embrace Inclusion'. Daarbij lag focus op de rol die inclusief leiderschap speelt in het bewerkstelligen van een veilige en inclusieve werkcultuur waar plek is voor culturele en genderdiversiteit. Immers, kunnen topvrouwen vanuit hun positie ook bijdragen aan meer benoemingen en D&I-draagvlak binnen hun organisatie. Zo blijven we samen, vanuit de kracht van de community, werken aan meer diversiteit in de bedrijfstop.  

Overzicht webinars en live events 2022

 

Foto carrousel

We kijken ernaar uit om ook volgend jaar weer meer mooie stappen te mogen maken – samen met topvrouwen, bestuurders, bedrijven, executive searchbureaus, sociale partners en andere betrokkenen – in de doorstroom van vrouwelijk talent naar topposities en het bevorderen van D&I binnen bedrijven.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de betrokkenheid bij SER Topvrouwen en het SER Diversiteitsportaal. Het nieuwe jaar brengt nieuwe kansen. Met elkaar blijven wij streven naar meer vrouwelijke benoemingen in de top en subtop van het Nederlandse bedrijfsleven.

Fijne feestdagen en een prachtig 2023!