Terugblik SER Topvrouwen United 2022: Celebrate Diversity, Embrace Inclusion

Op 22 juni vond het langverwachte SER Topvrouwen United event plaats in het AFAS Theater te Leusden. Het thema van deze - mede door Deloitte en T-Mobile georganiseerde - editie: Celebrate Diversity, Embrace Inclusion. Daarbij was in het bijzonder aandacht voor de rol die inclusief leiderschap speelt in het bewerkstelligen van een veilige en inclusieve werkcultuur waarin diversiteit ontluikt.

© Melanie Lehamieu

De uit glas opgetrokken wereldbol waar het theater zich bevindt, staat symbool voor de gesprekken die werden gevoerd tijdens het event. Want, zo begint Marguerite Soeteman-Reijnen - voorzitter Raad van advies SER Topvrouwen - haar openingsspeech: “De Nederlandse bedrijfstop kan nog een stuk wereldser en toegroeien naar een betere representatie van de wereld om ons heen. Een wereld waarin diversiteit wordt gevierd en inclusie omarmd. Leiders kunnen daarin optreden als voorhoede die deze verschillende perspectieven bij elkaar brengen en met elkaar verbinden.”

Tijdens een afwisselend en inspirerend programma deelden prominenten via keynotes en panelgesprekken hun persoonlijke ervaringen op het gebied van inclusief leiderschap. Zo vertelde Laurentien van Oranje-Nassau over hoe zij vanuit de Number 5 Foundation inzet op inclusiviteit. "Je kunt op hoger niveau praten over die kloof, maar je kunt het ook gewoon organiseren. Je moet diverse spelers en perspectieven bij elkaar brengen en echt luisteren naar de mensen waar het over gaat. Daarmee kom je tot gebalanceerde besluitvorming waarbij ook blinde vlekken worden aangekaart.” Alle stemmen moeten daarbij daadwerkelijk gehoord worden, vindt Tisha van Lammeren, CCO T-Mobile Nederland. “Iedereen doet en denkt mee, ongeacht je achtergrond.”

Ook Hans Honig, CEO Deloitte, erkent het belang van inclusief leiderschap en heeft van diversiteit en inclusie strategische pijlers gemaakt binnen Deloitte. “Ik wil een betere firma doorgeven aan een volgende generatie en ik ben ervan overtuigd dat dit thema daarvoor essentieel is. We zijn een mensenbedrijf en het is the right thing to do. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk en bepalend adequaat leiderschap is. Jíj bepaalt hoe je team functioneert en of mensen zich veilig genoeg voelen om zichzelf te kunnen zijn.”

Uitdagingen van inclusief leiderschap

Tijdens de panels werden ook de uitdagingen die zich voordoen bij het nastreven van inclusief leiderschap niet achterwege gelaten. Honig: “Maar die weerstand die daar soms bij komt kijken, is ook een teken dat we daadwerkelijk aan het veranderen zijn. Daarbij kom je nu eenmaal voor dilemma’s te staan. Zo kan bij het bevorderen van de doorstroom van topvrouwen, bij mannelijke collega’s het beeld ontstaan dat zij hierdoor kunnen doorgroeien naar hogere functies. Het tegendeel is echter waar, want juist doordat wij zo groeien als organisatie wordt de te verdelen taart ook steeds groter. Toch moet je over dit onderwerp de dialoog aan blijven gaan.”

Ook Eric Kuisch, COO Eurofiber, vertelde over hoe hij als leider werkt aan een inclusieve en veilige werkomgeving. “Het begint allereerst bij duidelijk maken dat je diversiteit en inclusie belangrijk vindt. Ten tweede, moet je in je gedrag laten zien dat je als board hieraan committeert. In de derde plaats moet je interveniëren als situaties zich voordoen waarbij mensen zich niet in lijn met die visie gedragen. Zo voelde een vrouwelijke collega zich niet veilig. Wij kozen ervoor niet een vertrouwenspersoon in te zetten, maar dit zelf vanuit onze board op te pakken en het gesprek aan te gaan. Ik merk dat als een interventie niet een langdurige procedure wordt, maar juist een persoonlijk proces is, mensen er niet omheen kunnen. Dat heeft veel meer impact en daarom doen wij dat zo.”

De weg naar een veilige en inclusieve werkcultuur

Voor het realiseren van een veilige werkcultuur binnen Nederlandse bedrijven wil keynote speaker Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, een lans breken. “We moeten het serieuze gesprek met elkaar voeren over welk gedrag we wél en niet acceptabel vinden”. Ook moeten we keihard door blijven gaan met het werken aan meer diversiteit en inclusie binnen onze samenleving, op de werkvloer en allerlei plekken. Door diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen werken we tegelijkertijd aan een sociaal veilige cultuur. Leiders treden daarin op als voorbeeld die de juiste koers uitzetten voor de toekomst.”

En dit zijn slechts enkele van de perspectieven die gedeeld zijn tijdens SER Topvrouwen United 2022. Waar alle aanwezigen het over eens waren, is dat inclusief leiders vanuit hun geprivilegieerde positie het verschil kunnen maken voor anderen als rolmodel en voorhoede. Want zoals verhalenverteller Roziena Salihu verwoordde voor de topvrouwen en topmannen in de zaal:

"Door al dat harde werken zijn je schouders zoveel sterker
Dan je ooit had kunnen denken dus
Laten we die eronder zetten

Want er zijn nog zoveel verhalen
Zoveel jongetjes en meisjes die nu in de spiegel kijken
Er zijn nog zoveel jonge vrouwen die aan hun toekomst proberen te bouwen
Die nu aan het rennen zijn
Opzoek naar nieuwe adem
Laten we hen helpen
Bij het schrijven van hun verhalen
Want ze zijn er
echt
Komen in alle vormen en maten
Zitten overal in het land verstopt
Met zoveel verschillen in afkomst
Met allerlei opleidingsniveaus
Talent en expertises"Benieuwd naar welke inzichten nog meer werden gedeeld tijdens het event? Bekijk hieronder de opnames van het event terug