Terugblik webinar Diversiteit in de Top – Naar een succesvolle aanpak

Hoe krijgen we meer genderdiversiteit en inclusie in de (sub)top van het bedrijfsleven? En welke kansen en uitdagingen komen daarbij kijken? Experts uit het bedrijfsleven deelden hun inzichten tijdens het event Diversiteit in de Top - Naar een succesvolle aanpak, dat plaatsvond op 8 maart, Internationale Vrouwendag.

Diversiteit in de top event 2022 © Wilmar Dik
Belangrijke aanleiding voor het webinar is de invoering van de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’  voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven per 1 januari 2022. De SER ondersteunt bedrijven in Nederland bij het realiseren van een meer diverse en inclusieve bedrijfscultuur, onder andere met het SER Diversiteitsportaal.

Onder duovoorzitterschap van Nadia Moussaid en Mariëtte Hamer, werden gesprekken gevoerd en ervaringen uitgewisseld met de minister van OCW Robbert Dijkgraaf, CEO’s uit het bedrijfsleven, bestuurders uit het maatschappelijk middenveld, rolmodellen en diverse experts. Hieronder een aantal highlights.

Structurele aanpak nodig voor diversiteit in de top

Als je als bedrijf meer diversiteit in de (sub)top wilt realiseren, is er allereerst een structurele aanpak nodig, merkt Marjan van Loon - president-directeur bij Shell Nederland - op. ”Ik denk dat we diversiteit in de top net zo belangrijk moeten maken als andere zakelijke doelen. Diversiteitscriteria moeten onderdeel zijn van de score card van bedrijven: meten is weten.” Minister van OCW, Robbert Dijkgraaf, beaamt het belang van een structurele aanpak: “Het moet een activiteit zijn waar iedere organisatie permanent mee bezig is. Als organisatie moet je je continu afvragen: wat wil je zijn?”

Met deze wet wordt een duwtje in de juiste richting gegeven. Van Loon: “In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er niet zomaar meer vrouwen in de top komen, er is een doelstelling nodig.” En dat lijkt niet te komen door een tekort aan topvrouwen met potentie. “Bij Shell Nederland hebben we ook gemeten wat het potentieel is van mannen versus vrouwen. Daaruit kwam naar voren dat vrouwen meer potentieel hebben dan mannen.”

Inclusief leiderschap

Daarnaast vraagt de realisatie van diversiteit in de (sub)top om inclusief leiderschap. Leiderschap dat in staat is eventuele drempels in de doorstroom van vrouwen weg te nemen. John van Hoof (voorzitter Raad van Bestuur, CSU): “Bij interne doorstroom moet je een vrouw soms twee keer vragen, omdat vrouwen over het algemeen iets reflectiever en bescheidener zijn. Daar moet je rekenschap van geven in het goede gesprek. Ook Steven Martina (CEO, The Greenery) herkent het belang van zo’n gesprek. “Mensen identificeren zich van nature met mensen waar ze op lijken, dat betekent dat als je niet tot die dominante groep behoort je daar extra inspanning op moet leveren. Als individu en bedrijf moet je daar rekening mee houden.”

Van inclusief leiders is dan ook vastberadenheid en sturing op diversiteit nodig. Mark Heijne (CEO, Fugro): “Je moet standvastig zijn en aangeven dat je een vrouw in het bestuur wilt hebben en daar heel bewust voor kiezen.” Dat meer diversiteit binnen het bedrijf een verrijking is, daar twijfelt Heijne niet over. “Diversiteit in de top verandert gewoonweg de dynamiek en geeft een andere kijk op zaken. Je krijgt verschillende invalshoeken bij beslissingen die genomen moeten worden.”

Een inclusieve (sub)top in de toekomst

Over één standpunt waren alle deelnemers het eens: de (sub)top van bedrijven moet een afspiegeling van onze samenleving worden. En aan die toekomst kunnen we nú werken. Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW): “We leven in turbulente tijden waarin bedrijven het moeilijk hebben. Maar dat neemt niet weg dat je gewoon door moet, en dat geldt ook voor een onderwerp als diversiteit. Je zou kunnen zeggen dat het in deze tijd alleen maar belangrijker wordt. Het elkaar kunnen blijven bereiken en het realiseren van verbinding is ongelofelijk belangrijk. En dat is waar diversiteit aan bijdraagt.”

Voor de bedrijven die onder de wet vallen staat er in ieder geval een stip op de horizon. Zoals Kitty Jong (vicevoorzitter FNV) treffend omschreef. “Ik hoop dat bedrijven door deze wet gaan reflecteren op de samenstelling van de maatschappij en het belang van gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt.“

Benieuwd welke inzichten nog meer gedeeld werden tijdens het webinar? Bekijk hieronder het gehele webinar terug.