SERmagazine heet nu Zicht op

De titel van ons magazine verandert van SERmagazine naar Zicht op. Met deze titel benadrukken we de maatschappelijke betrokkenheid waarbinnen de SER zich beweegt.

Achter de titel Zicht op plaatsen we telkens het onderwerp waar we ons op richten. Zicht op sociaal-maatschappelijke verhoudingen en zicht op sociaaleconomische thema’s. Zicht op hoe Nederland werkt. Of zoals in deze uitgave: Zicht op de gezondheidsverschillen in Nederland, Zicht op de gezondheidskloof.
Zicht op magazine 2023 nummer 1