SER diversiteitsportaal: voor en door bedrijven

In de komende maanden zal de SER op deze pagina bedrijven informeren over de stand van zaken omtrent het SER diversiteitsportaal en de wet Ingroeiquotum en streefcijfers.

Op basis van de nieuwe wet zullen de circa 5.000 ‘grote’ vennootschappen jaarlijks aan de SER moeten gaan rapporteren over hun streefcijfers, plannen van aanpak en resultaten. De SER krijgt de wettelijke taak deze rapportageverplichting te faciliteren en de resultaten van de bedrijven zichtbaar te maken.

Digitaal diversiteitsportaal

De SER ontwikkelt hiervoor in samenwerking met VNO-NCW, bedrijven en andere belanghebbenden, een digitaal diversiteitsportaal voor bedrijven.

Streefcijfers en resultaten

Via dit portaal kunnen bedrijven jaarlijks digitaal rapporteren over hun streefcijfers, plannen en resultaten en deze gegevens spiegelen aan die van andere bedrijven. De SER zal jaarlijks op een vast tijdstip de streefcijfers en resultaten van bedrijven zichtbaar maken op de website. Via het diversiteitsportaal kunnen bedrijven te allen tijde hun eigen gegevens inzien, bijwerken, opslaan, printen en downloaden voor eigen gebruik.

De SER zal daarnaast ook een helpdesk opzetten en best practices van diversiteit tonen op de website om bedrijven te ondersteunen en via het portaal bedrijven van informatie te voorzien.

Wat kun je al doen?

De SER biedt bedrijven een breed scala aan activiteiten en instrumenten voor het realiseren van meer diversiteit op de werkvloer en in de top:

  • Bij SER Topvrouwen kan jouw bedrijf terecht om gekwalificeerde topvrouwen te vinden voor nieuwe benoemingen in de RvC of RvB.
  • Bij SER Diversiteit in Bedrijf kan jouw bedrijf uitgebreide informatie vinden over effectief beleid voor diversiteit in allerlei vormen. Ook kun je hier het Charter Diversiteit ondertekenen.

  • Met deze handreiking kun je direct aan de slag met diversiteit en de nieuwe wettelijke taken voor jouw bedrijf.

Stand van zaken en komende activiteiten

September 2021

Wet ingroeiquotum en streefcijfers  aangenomen door Eerste kamer

December 2021

Bedrijven ontvangen brief van voorzitter SER

Januari 2022

Inwerkingtreding van de wet ingroeiquotum en streefcijfers

Maart 2022

Bedrijven melden zich bij het
SER Diversiteitsportaal