Links informatie arbeidsomstandigheden

Op zoek naar informatie over arbeidsomstandigheden? Hier vindt u een overzicht van websites van relevante organisaties op het gebied van gezond en veilig werken.

Actuele campagnes

Hoe top werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!
Campagne van het ministerie van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gericht op bedrijven, organisaties en sectoren om de gevolgen van gezondheidsproblemen door lichamelijk belastend werk te voorkomen.
Op de pagina vind je onder andere een korte video over lichamelijke overbelasting en een handige toolbox voor werkgevers en arboprofessionals.

‘Elk half uur bewegen. Zet ook de stap!
Deze campagne van het ministerie van SZW is gericht op de gezondheidsrisico's van zittend werk. Het bevat onder andere tips om meer te bewegen tijdens je werk, Als je elk half uur in beweging bent, is de kans kleiner dat je ziek wordt.

Veilig werken met [gevaarlijke] stoffen
Campagne van het ministerie van SZW over het werken met gevaarlijke stoffen. De campagne omvat onder andere 'hoeveiligwerkjij.nl': een test voor werknemers. Voor werkgevers heeft het ministerie een toolbox beschikbaar om hen te helpen een veiligere en gezondere werkplek te creëren.  

Sociale partners

FNV: Thema veilig & gezond werken
De FNV heeft veel informatie over gezond en veilig werken. Met onder andere een sneltest werkdruk en een hittestress calculator. Ook is er een Arbo-adviespunt ingericht.

VNO-NCW
VNO-NCW heeft een standpuntenpagina arbeidsomstandigheden met nieuws, informatie en adviezen voor werkgevers over arbeidsomstandigheden.

CNV
CNV biedt werknemers informatie over enkele onderdelen van arbo, waaronder arbowetgeving, arbodiensten en preventiemedewerkers.

VCP
VCP biedt werknemers een pagina met de standpunten van VCP over arbeidsomstandigheden.

MKB Nederland
MKB heeft een arbo-standpuntenpagina arbeidsomstandigheden met nieuws, informatie en adviezen voor werkgevers in het MKB.

LTO Nederland
LTO is de werkgeversorganisatie voor de land- en tuinbouw. Zij werkt met betrekking tot arbeidsomstandigheden samen met Stigas.

Stichting van de Arbeid
Binnen de Stichting van de Arbeid werken werkgevers en werknemers samen, onder andere aan veilig en gezond werken. 

Steunpunt RI&E
Bezig met het opstellen van een RI&E? Bij het Steunpunt RI&E vindt u tools en informatie. Ook kunt u een beroep doen op de helpdesk.

Overheid

Arboportaal
Het Arboportaal is het centrale informatiepunt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de website vindt u informatie over wetten en regels en links naar instrumenten en best practices. Ook op deze website: links naar alle door de Inspectie SZW goedgekeurde arbocatalogi.

Nederlandse Arbeidsinspectie
Informatie over de taken en werkwijze van de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW).

EU-OSHA
Op deze site van de Europese Unie kunnen werknemers en werkgevers Europees nieuws, informatie, cijfers en adviezen vinden over veilig en gezond werken. 

Nederlands Focal Point
De website van het Nederlands Focal Point biedt informatie over gezond en veilig werken vanuit Europa én Nederland. Nieuws, publicaties, wetgeving, tools en goede praktijken.

Branches

Arbokennisnet
Arbokennisnet is tot stand gekomen door multidisciplinaire samenwerking tussen de beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O), bedrijfsartsen (NVAB), arbeidshygiënisten (NVvA) en veiligheidskundigen (NVVK). Dit kennisplatform is mede mogelijk gemaakt en gestimuleerd door het ministerie van SZW.

Volandis
Volandis is het kennis- en adviescentrum voor de bouw. Op de website veel arbo-informatie én handige toolboxen met onder andere factsheets en kant-en-klare powerpointpresentaties.

Stigas
Stigas is het kennisinstituut en de arbodienst voor de agrarische sector. Op de website een kennisbank en arbocatalogi voor diverse agrarische sectoren.

RAS Arboschoonmaak
RAS is de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. Op de website arboschoonmaak.nl is veel informatie te vinden, waaronder arbozakboekjes en een werkdrukmeter voor de schoonmaakbranche.

IZZ
IZZ is een ledencollectief voor mensen in de zorg. Onderdeel van hun werkzaamheden is veilig en gezond werken. Op de website veel tips en informatie en een community van zorgverleners.

5xbeter 
5xbeter is de website over veilig en gezond werken in de metaal. Op de website staan onder andere video's en best practices. Bedrijven in de metaalbewerking en metalektro kunnen kosteloos contact opnemen met Verbetercoaches.

Verbond P&K
Verbond P&K is de website over gezond en veilig werken in de papier- en kartonindustrie. Lees er onder meer over de 'safety checks'.

BVBN
BVBN is de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland.

DOORZAAM
DOORZAAM heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën.

Wetenschap en beroepsorganisaties

TNO
TNO ontwikkelt samen met partners innovatieve oplossingen om mensen gezond aan het werk te houden. TNO houdt zich onder andere bezig met gevaarlijke stoffen en duurzame inzetbaarheid. Voorbeelden van toepassingen zijn de Stoffenmanager en het Platform Stofvrij Werken voor bedrijven.

RIVM
Het RIVM doet onderzoek naar het (voorkomen van) ongevallen op de werkplek en gezondheidsrisico's.

Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad doet onder andere onderzoek naar de schadelijkheid van stoffen op de werkplek.

NCvB
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten biedt bezoekers cijfers en informatie over beroepsziekten en de manier waarop met beroepsziekten omgegaan dient te worden. 

NIBHV
Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening is een kennisinstituut voor bedrijfshulpverlening en biedt informatie en publicaties over het organiseren van BHV op het werk.

NVAB
De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde is de beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen en biedt informatie en publicaties over bedrijfsgeneeskunde en arbodienstverlening.

NVVK
De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde is de beroepsorganisatie voor veiligheidskundigen en biedt informatie en publicaties over veiligheid op het werk.

NVVA
De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiënisten is de beroepsorganisatie voor arbeidshygiënisten en biedt informatie en publicaties over het omgaan met gevaarlijke stoffen op het werk.

Longalliantie
De Long Alliantie Nederland zet zich in voor optimale preventie en behandeling van chronische longaandoeningen. Op hun website staat ook informatie over beroepsgerelateerde longaandoeningen.