Zicht op

SER kiest nieuwe doelstelling

Goed voorouderschap vraagt dat we de opgaven van vandaag niet doorschuiven naar volgende generaties. Die gedachte ligt ten grondslag aan de nieuwe doelstelling van de SER. Brede welvaart en duurzaamheid staan hierin centraal.

Leestijd: 2 minuten

Infographic SER Doelstelling brede welvaart
Infographic SER Doelstelling brede welvaart

De doelstelling van de SER is het bevorderen van brede welvaart waar samenleving, economie en milieu in balans zijn, hier en nu, later en elders.

De SER streeft naar een land waarin niemand achterblijft, waarin de economie duurzaam kan groeien en waarin we proberen de schade in onze leefomgeving te herstellen en verdere schade te voorkomen. Want onze leefstijl en economie hebben impact op toekomstige generaties en op mensen elders in de wereld.

Dat doen we door in samenhang te werken aan het bevorderen van ondernemerschap en waardig werk; en het bevorderen van duurzame groei en een inclusieve samenleving met een evenwichtige inkomensverdeling.

Ondernemerschap en waardig werk

Om brede welvaart te creëren, is economische activiteit nodig: innovatie, ondernemerschap en werk. Dat werk moet op een waardige manier gebeuren. Daarom richt de SER zich op optimale (arbeids) participatie, een leven lang ontwikkelen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame medezeggenschap.

Duurzame groei, inclusieve samenleving

Economische ontwikkeling is belangrijk, maar dan wel met een minimale druk op mens en milieu. De SER wil op weg naar een klimaatneutrale en circulaire samenleving, met een duurzame economie die weerbaar is voor schokken en geopolitieke ontwikkelingen. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet, gelijke kansen krijgt en bestaanszekerheid heeft.


Gerelateerde artikelen


Grote uitdagingen

Dat de SER juist nu de doelstelling heeft herzien, komt voort uit de grote uitdagingen waar de samenleving voor staat: het klimaat, de biodiversiteit, de leefomgeving, de digitalisering, de sociale ongelijkheid en een laagproductieve economie. In Nederland, maar ook wereldwijd, groeit het besef dat beleid zich veel meer moet richten op wat belangrijk is voor het menselijk welzijn en voor een leefbare planeet.

‘Beleid moet zich veel meer richten op het menselijk welzijn en een leefbare planeet’

Het concept brede welvaart werkt als denk- en doekader voor alle adviezen en activiteiten van de SER. Het helpt om de verbanden tussen sociale, ecologische en economische dimensies in beeld te brengen, en om gerichter keuzes en afwegingen te maken. De samenleving is immers gebaat bij duurzame, brede welvaart voor iedereen.


Dit artikel verschijnt ook in het papieren nummer van Zicht op brede welvaart.

Abonneer nu gratis


Zicht op... magazine SER
Plaatsen van zonnepanelen als geluidsschermen langs de snelweg.
Bouwerken in de stad. © Wilmar Dik