Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2018 | Vier nieuwe kroonleden voor de SER

Vier nieuwe kroonleden voor de SER

7 september 2018

De ministerraad heeft op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de benoeming van vier nieuwe (plaatsvervangende) kroonleden voor de Sociaal-Economische Raad (SER): prof.dr. M. (Maarten) Lindeboom, prof.dr.ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer, prof.dr. H. (Halleh) Ghorashi en dr. S.R.A. (Steven) van Eijck. De benoeming geldt voor de resterende duur van de huidige zittingstermijn tot 1 april 2020.

Expertise

Prof.dr. M. (Maarten) Lindeboom (1960) is hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in gezondheids- en arbeidseconomie, met name de relatie tussen gezondheid en werk.

Prof.dr.ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer (1960) is hoogleraar bestuurskunde aan de Wageningen Universiteit (WUR). Zij richt zich op innovatieve vormen van governance van duurzaamheid, klimaatverandering en voedselsystemen.

Prof.dr. H. (Halleh) Ghorashi (1962) is hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op diversiteit, integratie van diversie generaties migranten en vluchtelingen binnen en buiten organisaties.

Dr. S.R.A. (Steven) van Eijck (1959) is fiscaal econoom. Hij vervult op dit moment verschillende maatschappelijke functies. Van Eijck was staatssecretaris van Financiën van het eerste kabinet-Balkenende.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook verricht de SER activiteiten die voortkomen uit bestuurlijke taken en zelfregulering. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaal-economische vraagstukken te bespreken. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen de werkgevers- en werknemersleden.

Vier nieuwe kroonleden: Steven van Eijck, Katrien Termeer, Maarten Lindeboom en Haleh Ghorashi
vlnr: Steven van Eijck, Katrien Termeer, Maarten Lindeboom en Halleh Ghorashi