Kabinet volgt SER-advies over verlofstelsel

Vandaag publiceert het ministerie van SZW zijn brief over de uitwerking van de vereenvoudiging van het verlofstelsel. Daarin stelt het kabinet voor om de vele verschillende regelingen terug te brengen tot drie soorten verlof: 1) de zorg voor kinderen; 2) de zorg voor naasten; en 3) persoonlijke situaties. Het voorstel is mede gebaseerd op een aantal belangrijke aanbevelingen uit het SER-advies Balans in maatschappelijk verlof, waaronder het vereenvoudigen en bundelen van verlof in een verlofstelsel met drie pijlers.

De afgelopen jaren is het wettelijk verlofstelsel steeds meer uitgebreid. De uitbreidingen hebben tot een onoverzichtelijk verlofstelsel geleid. Bovendien zijn de huidige regelingen complex en is de financiering onevenwichtig. Ook worden bij verlofopname knelpunten ervaren, vooral rond de opname van ouderschapsverlof. Het toenemende beroep op informele zorg en de huidige arbeidsmarktkrapte en vergrijzing vragen bovendien om een modernisering van het verlofstelsel.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): “Het is voor veel mensen een uitdaging om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven. Zeker als je naast je werk zorgt voor kinderen of hulpbehoevende familieleden. Er zijn verschillende verlofregelingen, die je kunnen helpen bij het vinden van die balans. Maar veel werknemers en werkgevers zien door de bomen het bos niet meer. Alleen al rond de zorg voor jonge kinderen gelden zeven verschillende regelingen. Daarom werken we aan een versimpeling van het verlofstelsel, zodat het eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker wordt.”

Het kabinet schetst in een brief aan de Tweede Kamer een aantal mogelijkheden voor vereenvoudiging van het verlofstelsel, door verlofregelingen samen te voegen tot drie verlofsoorten. Daarbij wil het kabinet de voorwaarden en administratieve verplichtingen binnen de clusters zoveel mogelijk gelijktrekken, zodat het voor werkenden en werkgevers makkelijker wordt om verlof op te nemen. Het kabinet heeft binnen de verschillende clusters scenario’s beschreven met mogelijke financiële gevolgen, waar een nieuw kabinet keuzes in kan maken.