NLQFwet aangenomen door de Tweede Kamer: Meer duidelijkheid over opleidingsniveaus

Op 9 april 2024 is de NLQFwet aangenomen in de Tweede Kamer. Met deze wet wordt het voor iedereen duidelijk welk niveau een opleiding of diploma heeft. Zo kunnen werkgevers, werknemers en werkzoekenden beter inspelen op de mogelijkheden voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Klaslokaal met professionals die geschoold worden © Shutterstock

Wat is NLQF?

NLQF, ofwel het Nederlands Kwalificatieraamwerk, is gebaseerd op het European Qualification Framework (EQF). Dit is een raamwerk met acht niveaus en één instroomniveau, waarmee alle opleidingen en diploma's in Nederland worden ingedeeld. Zo kun je meteen zien welk niveau een opleiding of diploma heeft.  Alle door de overheid erkende kwalificaties hebben al een NLQF-niveau en voor overige kwalificaties kan een NLQF-inschaling worden aangevraagd. De opleiding aanbieder is hierbij verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit.

De NLQFwet biedt kansen voor zowel werkgevers als werknemers. 

Uit onderzoek over de impact van het NLQF blijkt dat werkgevers een kwalificatieraamwerk zoals het NLQF heel nuttig vinden. Werkgevers kunnen dankzij NLQF:

  • Sneller en eenduidiger niveaus van opleidingen en diploma’s vergelijken in Nederland en Europa;
  • Door het opleidingsniveau van medewerkers te kennen, gerichter scholingstrajecten aanbieden die de ontwikkeling van personeel stimuleren;
  • De waarde van eigen opleidingen en certificaten aantonen. Werkgevers kunnen (non-formele) opleidingen en certificaten laten inschalen in NLQF, waardoor ze officieel erkend worden.

Werknemers profiteren van NLQF door:

  • Precies te weten welke opleidingen aansluiten bij ambities en leerdoelen;
  • Vaardigheden en kennis overtuigender te kunnen presenteren door middel van een duidelijk NLQF-niveau;
  • Vaardigheden voortdurend te ontwikkelen en relevant te blijven in een veranderende arbeidsmarkt.

Leven lang leren: formeel én non-formeel met NLQF

De vaardigheden die vandaag relevant zijn, zijn dat misschien morgen niet meer. Leven lang ontwikkelen is dan ook essentieel om de vraag van werkgevers te kunnen bijbenen. 
NLQF maakt het mogelijk om zowel formeel (via opleidingen) als non-formeel (op en van het werk) aangeleerde vaardigheden te erkennen. Dit is belangrijk, want in veel branches is er behoefte aan het gericht aanleren van specifieke skills, zonder dat een volledige formele opleiding nodig is.
Branches en sectoren kunnen hun non-formele opleidingen en bijbehorende kwalificaties laten inschalen in NLQF. Zo wordt het niveau van formeel en non-formeel onderwijs met elkaar vergelijkbaar, wat transparantie en mobiliteit op de arbeidsmarkt bevordert. 
Meer informatie over het laten inschalen van non-formele opleidingen in NLQF vind je op https://www.nlqf.nl/aanvraag-indienen.

De volgende stap: Eerste Kamer

De wet is nu doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Wanneer het daar besproken wordt is nog niet bekend.