Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2018 | Zonder draagvlak is energietransitie doodgeboren kind

“Zonder draagvlak is energietransitie doodgeboren kind”

16 april 2018

Breed draagvlak is cruciaal om de energietransitie te laten slagen. De impact op de samenleving is groot. Dat vraagt om brede steun in de samenleving om de noodzakelijke veranderingen ook vorm te geven. “Zonder draagvlak is energietransitie en doodgeboren kind”, stelde Ed Nijpels in de Tweede Kamer. Als voorzitter van het Klimaatberaad informeerde hij daar de Kamerleden.

Als theoretisch voorbeeld noemde hij de omslag in de industrie. Als het grote chemische complex bij Geleen helemaal op duurzame stroom gaat draaien is er een heel tracé nodig voor de hoogspanningsleiding. Die loopt vanaf een windpark in zee naar diep in Limburg. Vanwege veiligheidsvoorschriften vraagt zo’n stroomsnelweg veel ruimte. Die schaarse ruimte in Nederland is dan niet voor andere dingen te gebruiken. “De keus voor de ene maatregel heeft gevolgen op andere terreinen. Daarom is draagvlak en samenhang nodig voor de keuzes die gemaakt worden.”

Lees meer op de site van het Energieakkoord.

Klimaatberaad
Ed Nijpels
Ed Nijpels
Alles over het thema