Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2017 | 2017 | OR STEDIN als eerste aan de slag met SER-KoersKaart

OR STEDIN als eerste aan de slag met SER-KoersKaart

21 september 2017

Spel als hulp bij bepalen strategie

De ondernemingsraad van STEDIN (netbeheerder gas en elektriciteit) gaat vandaag als eerste OR in Nederland aan de slag met de KoersKaart, een soort spel waarmee de OR zijn strategie kan bepalen. Arjan van Voorden, voorzitter van OR STEDIN, kreeg het eerste exemplaar van de KoersKaart uit handen van SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

De KoersKaart helpt OR’en bij het bepalen van hun strategie en prioriteiten voor de komende periode. Daarin wordt ook meegenomen hoe en wanneer de OR hierbij de stakeholders betrekt. Denk hierbij aan de bestuurder, achterban, raad van commissarissen en flexwerkers. Ook worden OR’en gestimuleerd na te denken welke resultaten zij willen bereiken.

De KoersKaart is door de SER met De Koers door middel van co-creatie ontwikkeld. Relevante partijen zoals OR-leden, bestuurders, opleiders en wetenschappers hebben hieraan een bijdrage geleverd. De SER stelt de KoersKaart gratis ter beschikking aan OR’en. Voorwaarde is dat de OR de ervaringen en bevindingen terugkoppelt aan de SER. De SER wil de bevindingen gebruiken om de medezeggenschap in Nederland verder te optimaliseren.

Lees meer over de Koerskaart