Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2017 | Samenstelling SER 2018-2020

Samenstelling SER 2018-2020

28 juli 2017

De SER heeft in de Staatscourant een oproep geplaatst aan organisaties om zich uiterlijk 1 september 2017 te melden als ze menen recht te hebben op het benoemen van leden van de raad.

Aanleiding is een adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij heeft de raad gevraagd vóór 1 januari 2018 te adviseren over de samenstelling van de SER in de nieuwe zittingsperiode van 1 april 2018 tot 1 april 2020. Hij wil weten of de SER grond ziet voor wijzigingen in de aanwijzing van organisaties die gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de raad. Ook wil hij weten of er volgens de SER grond bestaat wijziging aan te brengen in het aantal leden dat elke organisatie kan benoemen. 

De SER krijgt elke twee jaar een adviesaanvraag over de samenstelling van de raad voor de komende periode, dat is wettelijk zo geregeld. Bij de advisering houdt de SER rekening met de bepalingen in het Besluit beleidsregels representativiteit.