SER-Thema

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

De SER houdt zich bezig met eerlijke internationale handel, adviseert overheid en bedrijfsleven over IMVO en brengt partijen bij elkaar om de samenwerking in sectoren te faciliteren en versterken.