Meldingsformulier voor werknemers

Meldpunt werknemers zonder pensioen

Centrale sociale partners van de Stichting van de Arbeid krijgen graag meer inzicht in de vraag waarom jouw werkgever ervoor kiest (nog) geen pensioenregeling aan te bieden binnen het bedrijf. Die inzichten kunnen door hen worden gebruikt om eventueel tot centrale aanbevelingen of aanvullend beleid te komen waardoor het voor werkgevers, zoals die van jou, eenvoudiger kan worden om in de toekomst tot een pensioenregeling te komen. Je helpt ons dus als je als werknemer zonder aanvullend pensioen wat gegevens over je werkgever achterlaat via dit formulier.

In welke sector is het bedrijf waar jij werkt actief?*

Bekijk op het overzicht van bedrijfstakken onder welke sector jouw bedrijf valt en vul de sector hieronder in.

Hoeveel medewerkers heeft het bedrijf waar jij werkt? *

Hoe lang bestaat het bedrijf waar jij werkt al?*

Weet je waarom jouw werkgever geen pensioenregeling heeft?*

De persoonsgegevens die u via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.