Bouw je als werknemer geen pensioen op?

Ik ben een werknemer zonder aanvullend pensioen. Wat kan ik doen?

De meeste werknemers in Nederland bouwen een aanvullend pensioen op. Dit is het pensioen dat ze later boven op hun AOW-uitkering ontvangen. De meeste bedrijven hebben een cao waarin het aanvullende pensioen voor alle werknemers in het bedrijf is geregeld, of zelfs voor een hele sector. Voor ongeveer 1 op de 10 werknemers is géén aanvullend pensioen geregeld.

Heb jij geen aanvullende pensioenregeling? Op deze site vind je praktische informatie en tips om met jouw werkgever in gesprek te gaan. Misschien kun je alsnog aan een pensioenregeling gaan deelnemen. Als dat niet lukt, kun je zelf pensioen opbouwen en daarbij gebruik maken van belastingvoordelen. Hoe dat in z’n werk gaat, lees je hieronder.

Hoe kom ik erachter of mijn werkgever wel of geen pensioenregeling voor mij heeft geregeld?

Jouw werkgever is niet verplicht een aanvullend pensioen voor jou te regelen. Vaak hoor je bij indiensttreding van je werkgever of je deelneemt in een pensioenregeling en zo ja, bij welke pensioenuitvoerder. Binnen drie maanden krijg je dan ook informatie van jouw pensioenuitvoerder.
Weet je niet meer goed of je daar bij indiensttreding informatie over hebt gekregen? Check dan via mijnpensioenoverzicht.nl waar jij nu pensioen aan het opbouwen bent. Hiervoor heb je je DigiD nodig. Op je pensioenoverzicht staat waar je op dit moment actief pensioen opbouwt. Dat zie je aan de blauwe stip voor de uitvoerder wanneer je het overzicht download op de eerste pagina van het document. Zie je geen blauwe stip op jouw overzicht en staan de bedragen op 0 euro? Dan bouw jij geen pensioen op via je werkgever.

Meldpunt werknemers zonder pensioen

Geenpensioen.nl krijgt graag meer inzicht in de vraag waarom jouw werkgever ervoor kiest (nog) geen pensioenregeling aan te bieden binnen het bedrijf. Die inzichten kunnen door werkgevers- en werknemersorganisaties worden gebruikt om eventueel tot centrale aanbevelingen of aanvullend beleid te komen. Daardoor kan het voor werkgevers, zoals die van jou, eenvoudiger worden om in de toekomst tot een pensioenregeling te komen. Je helpt ons dus als je als werknemer zonder aanvullend pensioen wat gegevens over je werkgever achterlaat via dit formulier.

 

In gesprek met mijn werkgever

Ondertussen kun je het gesprek aan gaan met je werkgever. Vraag aan je werkgever waarom hij of zij geen pensioenregeling aanbiedt. Vindt je werkgever het bijvoorbeeld lastig om een pensioenregeling af te sluiten en weet hij of zij niet waar te beginnen? Dan kun je met dit stappenplan het eerste gesprek aangaan met jouw werkgever. Het stappenplan helpt je werkgever om in 6 stappen een pensioenregeling af te sluiten.

Een nieuwe pensioenregeling is niet in één dag geregeld. De werkgever heeft hierbij vaak advies nodig van een pensioenadviseur. De werkgever moet bovendien met de werknemers in gesprek om te achterhalen wat de wensen en (on)mogelijkheden zijn.

Als werknemer kun jij alvast zorgen voor draagvlak. Is er binnen jouw onderneming bijvoorbeeld een ondernemingsraad (OR), dan kun je de OR vragen bij de werkgever aan te dringen op een pensioenregeling. De OR heeft het recht om hiervoor deskundige hulp in te schakelen. Wellicht is er een HR-afdeling waar je je wens voor een pensioenregeling kunt neerleggen? Ben jij, samen met collega’s, lid van de vakbond? Dan kun je samen met de vakbond het gesprek aangaan met jouw werkgever. Neem daarvoor contact op met de vakbond.

Wel cao, maar geen pensioenregeling

Het kan zijn dat jouw werkgever op basis van de cao verplicht is om een pensioenregeling aan te bieden, maar dit niet doet. Neem in dat geval contact op met het pensioenfonds waarbij jouw werkgever volgens jou aangesloten hoort te zijn. Dat pensioenfonds zal dit dan gaan uitzoeken. 

Het is ook mogelijk dat er wel een pensioenregeling opgenomen is in de cao maar er geen verplichting is die bij een specifiek bedrijfstakpensioenfonds onder te brengen. Ga in dat geval in gesprek met je werkgever.

Zelf pensioen regelen

Een werkgever kan er bewust voor kiezen geen pensioenregeling aan te bieden en in plaats daarvan meer salaris te betalen. Met dat extra salaris kun je zelf een pensioenregeling afsluiten. Het is dan wel verstandig dat je dit geld ook daadwerkelijk apart zet voor je oude dag. Over het bedrag bovenop je gewone salaris kun je onderhandelen met je werkgever.

Als je zelf een pensioenregeling afsluit, kun je gebruik maken van belastingvoordelen. Zo betaal je over je inleg geen inkomstenbelasting. Je inleg moet dan wel binnen de wettelijke grenzen passen.
Twee rekenvoorbeelden (2023):

  • Met jouw inkomen van maximaal 73.031 euro bruto per jaar betaal je gewoonlijk 36,93% inkomstenbelasting. Je legt vanuit je salaris 100 euro in voor je pensioenregeling. Omdat je hierover geen inkomstenbelasting betaalt, mis je slechts 63,03 euro van je salaris.
  • Met jouw inkomen van meer dan 73.031 euro betaal je gewoonlijk 49,50% inkomstenbelasting. Je legt vanuit je salaris 100 euro in voor je pensioenregeling. Omdat je hierover geen inkomstenbelasting betaald, mis je slechts 51,50 euro van je salaris.

Voordat je een pensioenregeling afsluit bij een partij die je zelf hebt uitgezocht, moet je je zogeheten vrije ruimte berekenen. Dit is het bedrag dat je van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Het berekenen van de vrije ruimte is best ingewikkeld. Je kunt hiervoor een financieel adviseur inschakelen.

Ben je zelf handig met financiën? Kijk dan op de website van de Belastingdienst om zelf je vrije ruimte te berekenen. Hiervoor heb je de jaaropgave van je werkgever of uitkeringsinstantie nodig.

Pensioengat

Misschien bouw je wel pensioen op, maar geen volledig pensioen. Je hebt dan een pensioengat. Dat kan ontstaan omdat je in deeltijd werkt of omdat je niet de maximale belastingvoordelen van je pensioenregeling gebruikt. Je kunt de grootte van je pensioengat berekenen met terugwerkende kracht over de afgelopen zeven jaar. Dat doe je met behulp van de pensioenaangroei van je pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Deze aangroei, de zogeheten A-factor, kun je vinden op je Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Je krijgt je UPO éénmaal per jaar van jouw pensioenuitvoerder.