Pensioen regelen voor je werknemers?

Aanvullend pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als je je werknemers een pensioenregeling biedt, ben je als werkgever aantrekkelijker. Nog niet alle werkgevers doen dat: ongeveer 1 op de 10 werknemers bouwt geen pensioen op via een regeling die de werkgever aanbiedt.

Om het voor jou eenvoudiger te maken je werknemers een pensioenregeling aan te bieden, hebben organisaties van werkgevers en werknemers een stappenplan opgesteld. Daarin staan alle stappen die je moet nemen, met bij elke stap een toelichting. Met dit stappenplan kun je je werknemers een passende pensioenregeling bieden – óók als je (bijna) niets weet over pensioenen.

Waarom een pensioenregeling aanbieden?

De meeste werkgevers in Nederland bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Pensioen is niet alleen inkomen voor later, maar kan ook zorgen voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid of voor inkomen voor nabestaanden als een werknemer overlijdt. Een pensioenregeling maakt een werkgever overigens aantrekkelijker voor nieuwe werknemers en kan de binding met bestaande werknemers versterken. Bovendien levert een pensioenregeling belastingvoordeel op voor de werknemer. 

Let op: soms is er een verplichte pensioenregeling

In sommige gevallen ben je verplicht je werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Het is belangrijk dat allereerst na te (laten) gaan. Dit kan het geval zijn als jouw werknemers werk doen dat valt onder een zogeheten verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds. Het komt ook voor dat de onderneming zich moet houden aan een cao waarin staat dat werknemers aan een pensioenregeling moeten deelnemen. Twijfel je, bijvoorbeeld omdat niet bij voorbaat duidelijk is in welke sector jouw bedrijf actief is? Kijk dan op de website Bij welk pensioenfonds hoor ik van de Pensioenfederatie of laat je informeren door de meest voor de hand liggende bedrijfstakpensioenfondsen en brancheorganisaties. Je kunt ook contact opnemen met een pensioenadviseur.

Zelf kiezen voor het aanbieden van een pensioenregeling

Ga na of jouw onderneming valt onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds of dat de cao jou verplicht je werknemers een pensioenregeling aan te bieden (zie vorige vraag). Is de conclusie dat jij als werkgever niet verplicht bent jouw werknemers een pensioenregeling aan te bieden? Dan kun je zelf bepalen of en hoe je met je werknemers een pensioenregeling afspreekt. In dit stappenplan staan de verschillende stappen die je daarvoor moet nemen, met een toelichting. Daarnaast kan een pensioenadviseur je helpen om een pensioenregeling af te sluiten die past bij jouw onderneming en de wensen van je werknemers.

Werknemers zelf hun pensioen laten regelen

Het is in Nederland gebruikelijk dat werkgevers hun werknemers een pensioenregeling aanbieden. Toch zijn er ook ondernemingen waarbij werkgevers en werknemers ervoor kiezen geen pensioenregeling af te spreken. Soms ontvangen werknemers dan een extra vergoeding waarmee ze zelf hun pensioen kunnen regelen. Als je als werkgever voor deze mogelijkheid kiest, kun je je werknemers helpen door hen te informeren over de mogelijkheden om een eigen pensioen op te bouwen. Het is belangrijk om je werknemers duidelijk te laten weten dat jij als werkgever géén pensioenregeling voor hen hebt afgesloten.

Waarom (nog) geen pensioenregeling?

Sociale partners krijgen graag meer inzicht in de vraag waarom sommige werkgevers er voor kiezen (nog) geen pensioenregeling aan te bieden. Die inzichten kunnen worden gebruikt voor eventuele aanbevelingen of beleid om het voor werkgevers eenvoudiger te maken een pensioenregeling op te stellen. 

Meldpunt werkgevers

Organisaties van werkgevers en werknemers die vertegenwoordigd zijn in de Stichting van de Arbeid, willen graag weten waarom jij als werkgever ervoor kiest je werknemers (nog) geen pensioenregeling aan te bieden. Als ze daar meer inzicht in hebben, kunnen ze mogelijk aanbevelingen doen of beleid ontwikkelen om het voor werkgevers eenvoudiger te maken hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Je kunt ons als werkgever hierbij helpen door onderstaande vragen te beantwoorden.