Nieuwsoverzicht geenpensioen.nl

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Pensioen regelen.

Cijfers CBS 2019 over werknemers zonder aanvullend pensioen

19-01-2022

Het CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de omvang van de ‘witte vlek’. De witte vlek staat voor het aantal werknemers dat geen aanvullend pensioen opbouwt.

Eerste voortgangsrapportage uitwerking ‘Aanvalsplan witte vlek’

08-12-2021

De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2020 het ‘Aanvalsplan witte vlek, voorstellen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan’ uitgebracht. Dit aanvalsplan bevat 22 actiepunten waar niet alleen sociale partners aan moeten werken maar waarbij ook de inzet en gezamenlijke verantwoordelijkheid van andere partijen nodig is.

Lancering meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

12-10-2021

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. De SER heeft daarom op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht.