Nieuwsoverzicht geenpensioen.nl

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Pensioen regelen.

Inzicht in oorzaken geen pensioen

07-04-2023

In de afgelopen anderhalf jaar zijn ruim 500 meldingen binnengekomen op het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl. De meeste meldingen worden door werknemers gedaan, maar ook werkgevers hebben zich via de site gemeld om inzicht te geven waar en waarom er geen pensioenregeling is.

De Pensioenfederatie lanceert nieuwe pensioentool voor werkgevers

22-03-2023

Voor een (startende) werkgever die nog geen pensioenregeling aanbiedt, is het soms even zoeken bij welk pensioenfonds u uw werknemers moet aansluiten. ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’, is een vraag die regelmatig wordt gesteld.

Ruim 40% meer werknemers met pensioenopbouw in uitzendsector

08-09-2022

Sociale partners in de uitzendsector hebben vanaf 1 januari 2022 de zogenaamde wachttijd in de pensioenregeling verkort van 26 weken naar 8 weken. Hierdoor is het aantal werknemers in deze sector dat een pensioen opbouwt, toegenomen met bijna 140.000 (een stijging van ruim 40%).

Cijfers CBS 2019 over werknemers zonder aanvullend pensioen

19-01-2022

Het CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de omvang van de ‘witte vlek’. De witte vlek staat voor het aantal werknemers dat geen aanvullend pensioen opbouwt.

Eerste voortgangsrapportage uitwerking ‘Aanvalsplan witte vlek’

08-12-2021

De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2020 het ‘Aanvalsplan witte vlek, voorstellen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan’ uitgebracht. Dit aanvalsplan bevat 22 actiepunten waar niet alleen sociale partners aan moeten werken maar waarbij ook de inzet en gezamenlijke verantwoordelijkheid van andere partijen nodig is.

Lancering meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

12-10-2021

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. De SER heeft daarom op verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl opgericht.