Nieuwsoverzicht geenpensioen.nl

Een overzicht van recente nieuwsberichten over het thema Pensioen regelen.

Jongeren zonder pensioen

19-06-2024

Jongeren die geen pensioen opbouwen via hun werkgever? Hoe erg is dat? Nou, best erg. Het kan later tot financiële problemen leiden.

Arbeidsvoorwaarde pensioen ontbreekt in veel online vacatureteksten

02-05-2024

Aanvullend pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Het is niet alleen inkomen voor later, maar voorkomt ook een armoedeval bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Een pensioenregeling helpt werknemers om dit inkomen te regelen, maakt een werkgever aantrekkelijk voor nieuwe werknemers en versterkt de binding met de zittende werknemers. Toch heeft ongeveer 10 procent van de werknemers geen pensioenregeling.

Aantal werknemers zonder pensioen daalt

22-02-2024

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd van het aantal werknemers zonder pensioen per eind 2022. Op een totaal van 7,3 mln werknemers zijn er 766.000 die geen aanspraken opbouwen. Bij de vorige meting, eind 2019, waren dit 936.000 op 7 mln werknemers. De zogenaamde witte vlek is daarmee gekrompen van, afgerond, 13% naar 11%.

Pensioenregeling steeds belangrijker als arbeidsvoorwaarde

26-10-2023

Bijna de helft van de werkgevers heeft wel eens werknemers en sollicitanten zien weglopen omdat er geen pensioenregeling wordt geboden.

Geen pensioenregeling? Zet het duidelijk in de vacatureteksten

17-10-2023

Werknemers moeten pensioen kunnen opbouwen, vindt de Stichting van de Arbeid. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben, samen met het kabinet, de stevige ambitie om het aantal werknemers zonder pensioenregeling in de komende jaren fors te verminderen.

Verplichte melding op loonstrook als er geen pensioen wordt opgebouwd

27-07-2023

De SER en Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat werknemers pensioen opbouwen. Toch is dat voor ongeveer een op de 10 werknemers niet het geval waardoor zij het risico lopen er na hun pensionering financieel op achteruit te gaan.

AFM vraagt aandacht voor werknemers met beperkte pensioenopbouw

29-06-2023

Werknemers die een beperkt pensioen opbouwen (ook wel 'de grijze vlek' genoemd) mogen niet vergeten worden in het nieuwe pensioenstelsel. Een van de speerpunten van het nieuwe stelsel is het verkleinen van de ‘witte vlek’: de groep mensen die nu geen pensioen opbouwen.

Inzicht in oorzaken geen pensioen

07-04-2023

In de afgelopen anderhalf jaar zijn ruim 500 meldingen binnengekomen op het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl. De meeste meldingen worden door werknemers gedaan, maar ook werkgevers hebben zich via de site gemeld om inzicht te geven waar en waarom er geen pensioenregeling is.

De Pensioenfederatie lanceert nieuwe pensioentool voor werkgevers

22-03-2023

Voor een (startende) werkgever die nog geen pensioenregeling aanbiedt, is het soms even zoeken bij welk pensioenfonds u uw werknemers moet aansluiten. ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’, is een vraag die regelmatig wordt gesteld.

Ruim 40% meer werknemers met pensioenopbouw in uitzendsector

08-09-2022

Sociale partners in de uitzendsector hebben vanaf 1 januari 2022 de zogenaamde wachttijd in de pensioenregeling verkort van 26 weken naar 8 weken. Hierdoor is het aantal werknemers in deze sector dat een pensioen opbouwt, toegenomen met bijna 140.000 (een stijging van ruim 40%).