SER-Thema

Aanstellingskeuringen

Wie solliciteert, kan vragen over de gezondheid krijgen. En wie een vacature vervuld wil hebben, wil weten of de sollicitant geschikt is. Dat kan met een aanstellingskeuring. Er zijn echter strenge regels voor keuringen. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) geeft informatie en behandelt klachten van sollicitanten, werkgevers, bedrijfsartsen en OR’en. 

Logo Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)
Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Jaarverslag 2019

In het jaarverslag worden de belangrijkste activiteiten van de CKA genoemd.

Nieuwe Leidraad Aanstellingskeuringen

Stel een vraag of dien een klacht in

  • Heeft u een klacht over een aanstellingskeuring?
  • Heeft u een vraag over aanstellingskeuringen of wilt u advies?

Meld gezondheidsvragen

Heeft u voorbeelden van sollicitatieformulieren waarin gevraagd wordt naar uw gezondheid? Meld ze hier!

Wat is een aanstellingskeuring?

Als u solliciteert naar een baan kan de werkgever, de HR medewerker, de bedrijfsarts of assessment psycholoog u om een medische keuring vragen, of in een formulier of persoonlijk vragen stellen over uw gezondheid. Dat is een aanstellingskeuring, en die is aan strenge regels gebonden.

Wetten en richtlijnen

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) heeft bij haar werkzaamheden te maken met de wet- en regelgeving.

Contact

Meer weten over aanstellingskeuringen?
Neem contact op met de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.
070 349 95 73