Home | Taken | Fusiegedragsregels | Veelgestelde vragen | Welke (andere) organisaties houden toezicht op (voorgenomen) fusies?

Welke (andere) organisaties houden toezicht op (voorgenomen) fusies?

De SER is niet de enige 'toezichthouder' op fusie- en overnamegebied. Andere instanties die zich bezighouden met toezicht op fusies en overnames zijn onder andere:

  • de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’): de AFM beoordeelt of de belangen van aandeelhouders niet geschaad worden door een voorgenomen fusie;
  • de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’): de ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen, bijvoorbeeld door te toetsen of er na een fusie een te grote machtspositie op de markt ontstaat. De ACM beoordeelt fusies en overnames vooraf;
  • de Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’): de NZa toetst fusies in de zorg. Zorgaanbieders die door 50 personen of meer zorg laten verlenen moeten zich vooraf melden bij de NZa als zij willen samengaan met een andere organisatie; 
  • de Commissie Fusietoets Onderwijs (‘CFTO’): de CFTO toetst met betrekking tot voorgenomen fusies in het onderwijs of fusiepartijen een zorgvuldig besluitvormingsproces hebben doorlopen en of de fusie een belemmering is voor een optimale keuzevrijheid in het onderwijs.

Een voorgenomen fusie kan zowel onder de Fusiegedragsregels als onder het toezicht van één of meer van de hiervoor genoemde instanties vallen. Dat een voorgenomen fusie is gemeld bij één of meer andere instanties betekent dus niet dat de transactie (fusie) is vrijgesteld van melding aan de vakbonden en het SER-secretariaat. Deze melding dient plaats te vinden ongeacht het door de andere instanties uitgeoefende toezicht.


Fusiegedragsregels
Veelgestelde vragen - Vind het antwoord op je vraag
  Zoeken

Meer informatie