Melden van een voorgenomen fusie

Als een bedrijf of organisatie van plan is om te fuseren, moet dit gemeld worden bij de vakbonden en de Sociaal-Economische Raad (SER). De melding aan de vakbonden en de SER moet gelijktijdig worden gedaan.

Voor wie gelden de Fusiegedragsregels?

De Fusiegedragsregels gelden in beginsel voor ondernemingen en concerns uit het bedrijfsleven die in Nederland zijn gevestigd en waar in de regel 50 of meer personen werkzaam zijn. Ook andere ondernemingen kunnen de Fusiegedragsregels bij collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing verklaren.

Meldingsformulier Fusiegedragsregels

Gaat uw bedrijf of organisatie fuseren of is er sprake van een overname? En gelden de Fusiegedragsregels ook voor u? Dan moet u de voorgenomen fusie op grond van artikel 8 van de Fusiegedragsregels (FG) melden bij de Sociaal-Economische Raad. Dit kunt u doen door het onderstaande formulier in te vullen. Alle informatie die u geeft, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Het SER-secretariaat stuurt de melding na ontvangst door aan de vakbonden. Bij het invullen van het formulier is het handig om de Fusiegedragsregels bij de hand te houden.

Als u het formulier heeft ingevuld, kunt u het document en het volgende bewijsstuk per e-mail sturen naar serfusie@ser.nl:

  • Graag een (digitaal) kopie van de schriftelijke kennisgeving(en) aan de verenigingen van werknemers toevoegen.

Merger Code

Within the SER, employers, employees and Crown-appointed members have agreed a code of conduct for enterprises that are involved in mergers. The SER monitors compliance and handles complaints relating to violations of this merger code.

Fusiegedragsregels. Een puzzel.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mr. S.W. (Sophia) Geelkerken, secretaris van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels, 070 3499 530, serfusie@ser.nl.