Melden van een voorgenomen fusie

Als een bedrijf of organisatie van plan is om te fuseren, moet dit gemeld worden bij de vakbonden en de Sociaal-Economische Raad (SER). De melding aan de vakbonden en de SER moet gelijktijdig worden gedaan.

Voor wie gelden de Fusiegedragsregels?

De Fusiegedragsregels gelden in beginsel voor ondernemingen en concerns uit het bedrijfsleven die in Nederland zijn gevestigd en waar in de regel 50 of meer personen werkzaam zijn. Ook andere ondernemingen kunnen de Fusiegedragsregels bij collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing verklaren.

Meldingsformulier Fusiegedragsregels

Gaat je bedrijf of organisatie fuseren of is er sprake van een overname? En gelden de Fusiegedragsregels ook voor jou? Dan moet je de voorgenomen fusie op grond van artikel 8 van de Fusiegedragsregels (FG) melden bij de Sociaal-Economische Raad. Dit kan door het onderstaande formulier in te vullen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Het SER-secretariaat stuurt de melding na ontvangst door aan de vakbonden. Bij het invullen van het formulier is het handig om de Fusiegedragsregels bij de hand te houden.

Als je het formulier hebt ingevuld, stuur dan het document en het volgende bewijsstuk per e-mail sturen naar serfusie@ser.nl

  • Graag een (digitaal) kopie van de schriftelijke kennisgeving(en) aan de verenigingen van werknemers toevoegen.

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en ons privacybeleid.

Merger Code

Within the SER, employers, employees and Crown-appointed members have agreed a code of conduct for enterprises that are involved in mergers. The SER monitors compliance and handles complaints relating to violations of this merger code.

Fusiegedragsregels. Een puzzel.

Meer informatie?

Vragen? Neem contact op met mr. M.A.H. (Margot) Schulpen, secretaris van de Geschillencommissie Fusiegedragsregels, 070 3499 530, serfusie@ser.nl.